25 maart 2016Invoer en intracommunautaire verwerving tandprothesen btw-vrijgesteld

De Hoge Raad oordeelt dat VDP Dental Laboratory NV tot 2008 geen recht heeft op btw-aftrek, omdat zij gebruik heeft gemaakt van de te ruime nationale btw-vrijstelling voor de levering van tandprothesen. Vanaf 2008 is de invoer en intracommunautaire verwerving van tandprothesen btw-vrijgesteld, aangezien de tandprothesen zijn geleverd door een tandarts of tandtechnicus. 

In de zaak VDP Dental Laboratory NV gaat het om de gelijknamige onderneming die tot 2008 nog geen tandtechnicus was. Tot 2008 gold in Nederland een btw-vrijstelling voor de levering van tandprothesen ook indien de leverancier geen tandtechnicus was. Sinds 2008 is de btw-vrijstelling in Nederland slechts van toepassing indien de leverancier een tandarts of tandtechnicus is. In de periode tot 2008 beriep VDP Dental Laboratory NV zich voor de leveringen van de tandprothesen op de Nederlandse btw-vrijstelling. Tegelijkertijd beroep wilde zij met een beroep op het unierecht recht op btw-aftrek. Ten aanzien van de periode sinds 2008 meent VDP Dental Laboratory NV dat de invoer en intracommunautaire verwervingen van tandprothesen btw-vrijgesteld is.

Naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Hoge Raad heeft het HvJ in de gevoegde zaken gevoegde zaken VDP Dental Laboratory NV, X BV en Nobel Biocare Nederland BV geoordeeld dat wanneer een btw-vrijstelling naar nationaal recht onverenigbaar is met de btw-richtlijn, een belastingplichtige niet deze btw-vrijstelling kan toepassen en aanspraak kan maken op btw-aftrek. Tevens heeft het HvJ geoordeeld dat de invoer en intracommunautaire verwerving van door tandartsen en tandtechnici geleverde tandprothesen is vrijgesteld van btw-heffing.

De Hoge Raad is van oordeel dat VDP Dental Laboratory NV kennelijk heeft gekozen voor de toepassing van de btw-vrijstelling, aangezien zij geen btw in rekening heeft gebracht en evenmin btw op aangifte heeft voldaan. Dit brengt mee dat geen recht bestaat op btw-aftrek. Vanaf 2008 is de invoer en intracommunautaire verwerving van tandprothesen door VDP Dental Laboratory NV btw-vrijgesteld, aangezien de tandprothesen vanuit een derde land dan wel een andere EU-lidstaat zijn geleverd door een tandarts of tandtechnicus.

 Na het arrest van het HvJ in de gevoegde zaken gevoegde zaken VDP Dental Laboratory NV, X BV en Nobel Biocare Nederland BV komt de eindbeslissing van de Hoge Raad niet meer als een verrassing. Met dit arrest wordt er een stokje gestoken voor cherry picking door VDP Dental Laboratory NV voor de periode tot 2008 (btw-vrijstelling op grond van nationale recht en btw-aftrek op grond van de btw-richtlijn). Tevens maakt dit arrest duidelijk dat het standpunt van de Belastingdienst, inhoudende dat de invoer en intracommunautaire verwerving van tandprothesen altijd belast is, niet in overeenstemming is met het Unierecht. Voor meer informatie over de levering, invoer en verwerving van tandprothesen zie 8.2.1.4.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op