3 juli 2012Intrekking uitstel betaling bij uitblijven teruggaafverzoek buitenlandse btw

Sinds 2010 moest de in rekening gebrachte btw uit andere EU-lidstaten via de digitale portaalsite van de Nederlandse fiscus kunnen worden teruggevorderd. De invoering van deze nieuwe manier van terugvorderen leverde in Nederland en veel andere EU-lidstaten problemen op waardoor teruggaafverzoeken niet tijdig werden afgehandeld. In dit kader keurde de staatssecretaris in het besluit van 15 maart 2011, nr. BLKB2011/357M goed dat uitstel van betaling kon worden verkregen indien door het uitblijven van de teruggaaf van de buitenlandse btw de belastingschulden niet tijdig konden worden voldaan. Omdat geen beroep meer wordt gedaan op deze goedkeuring wordt het besluit per 1 juli 2012 ingetrokken.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op