23 oktober 2012Intracommunautaire verwerving vee niet vrijgesteld van btw-heffing

Een in Nederland gevestigde veehandelaar met een vaste inrichting in Duitsland heeft, in verband met een levering, vanuit de Duitse vaste inrichting vee vervoerd naar Nederland. De veehandelaar is van mening dat de levering van vee in elk geval is vrijgesteld op grond van de veehandelregeling en daarmee is voldaan aan de voorwaarde voor vrijstelling van de intracommunautaire verwerving. Hij vat daarbij het ‘niet verschuldigd zijn van btw op grond van de veehandelregeling’ taaltechnisch op als een vrijstelling van btw, omdat geen btw wordt geheven en/of verschuldigd is. Om die reden heeft de veehandelaar de btw die hij ter zake van de verwerving had voldaan, teruggevraagd. De inspecteur heeft deze teruggaaf echter geweigerd, omdat de veehandelregeling volgens hem niet kan worden opgevat als een vrijstelling en, al zou dit al zo zijn, niet gesteld kan worden dat de levering van vee in Nederland ‘in elk geval’ is vrijgesteld. 

Naar het oordeel van Rechtbank Leeuwarden is de veehandelregeling een buitenwettelijke regeling die gebaseerd is op een goedkeuring, waardoor de regeling niet kan worden aangemerkt als een ‘vrijstelling in Nederland’ in de zin van de Wet OB of de btw-richtlijn. De teruggaaf is naar het oordeel van de rechtbank derhalve terecht geweigerd.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op