11 november 2011Intracommunautaire verwerving tandprothesen vrijgesteld van btw

Reeds diverse malen is door rechtbanken geoordeeld dat de intracommunautaire verwerving van door een buitenlandse tandtechnicus geleverde tandprothesen vrijgesteld is van btw-heffing. De staatssecretaris blijft echter volharden in zijn standpunt dat deze verwerving belast is met 19% (voor tandartsen en tandtechnici niet-aftrekbare) btw. Rechtbank Haarlem heeft onlangs opnieuw geoordeeld dat de intracommunautaire verwerving van door buitenlandse tandtechnicus geleverde tandprothesen vrijgesteld is van btw-heffing. Voor deze uitspraak en de stand van zaken omtrent de invoer en intracommunautaire verwerving van tandprothesen zie 8.2.1.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op