19 mei 2017Internetconsultatie uitbreiding btw-herzieningsregels voor kostbare diensten

In 2005 is een wetsvoorstel ingediend met wijzigingen van de Wet OB. Vorige week heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer bericht dat hij één maatregel uit dit wetsvoorstel voornemens is in te voeren, namelijk de uitbreiding van de herzieningsregeling voor investeringsgoederen tot kostbare diensten. Vandaag is de internetconsultatie hiervoor geopend.

Onder ‘kostbare diensten’ worden diensten verstaan die aan een ondernemer worden verricht en door die ondernemer over langere tijd binnen zijn onderneming worden gebruikt. Deze diensten worden doorgaans op de balans geactiveerd en over meerdere jaren afgeschreven. Daardoor vertonen deze diensten dezelfde kenmerken als investeringsgoederen binnen de onderneming. Door de voorgenomen uitbreiding van de herzieningsregeling voor investeringsgoederen tot kostbare diensten gaat ook voor deze diensten een herzieningstermijn gelden van – kort gezegd – 10 jaar (diensten die betrekking hebben op onroerende goederen) of vijf jaar (andere kostbare diensten). De invoering van deze maatregel is op grond van art. 190 btw-richtlijn toegestaan.

Het Ministerie van Financiën heeft vandaag een internetconsultatie geopend. Hiermee wil het ministerie betrokkenen de gelegenheid geven om op de voorgenomen wijziging te reageren. De consultatie biedt belanghebbenden ook de mogelijkheid informatie te delen die van belang kan zijn bij de wijziging van deze regeling. Daarbij is van belang dat de voorgenomen uitbreiding van de herzieningsregeling na consultatie nog kan wijzigen. Betrokkenen kunnen in de periode  van 18 mei 2017 tot en met 15 juni 2017 reageren op alle onderdelen van het wijzigingsvoorstel, dat online te raadplegen is. De wijziging zal 1 januari 2018 ingaan.


 Voor kostbare diensten, zoals verbouwingen, zal het recht op btw-aftrek vanaf 2018 niet meer definitief zijn in het jaar van ingebruikneming. Dit kan, afhankelijk van de situatie, zowel in het voor- (toename aftrekgerechtigd gebruik na jaar ingebruikneming) als nadeel (afname aftrekgerechtigd gebruik na jaar ingebruikneming) van een btw-ondernemer zijn. Uit de tekst die ter consultatie is aangeboden volgt dat geen overgangsmaatregel wordt getroffen voor diensten die (deels) zijn verricht vóór 2018, maar pas in 2018 in gebruik worden genomen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op