26 oktober 2011Internationale goederentransacties


Geen nummerverwerving (meer) bij vereenvoudigde ABC-regeling?
De levering van een goed is belast met 0% btw indien het goed wordt vervoerd/verzonden naar een andere EU-lidstaat en de intracommunautaire verwerving van dit goed (door de koper) in die EU-lidstaat aan btw-heffing is onderworpen. De verwerving moet worden aangegeven in het land waar de goederen aankomen. Indien de koper een btw-identificatienummer verstrekt uit een andere EU-lidstaat dan de EU-lidstaat waar de goederen aankomen dan is hij ook in de EU-lidstaat van het door de koper verstrekte btw-identificatienummer verwervings-btw verschuldigd. Laatstgenoemde intracommunautaire verwerving wordt een ‘nummerverwerving’ genoemd. De nummerverwervings-btw mag in Nederland niet in de btw-aangifte worden teruggevraagd, maar moet via een afzonderlijk schriftelijk verzoek worden teruggevraagd. De teruggaaf van deze nummerverwervings-btw wordt uitsluitend verleend indien de btw-ondernemer bewijst dat hij in de EU-lidstaat van aankomst verwervings-btw heeft voldaan.

Bij ketentransacties vinden er voor de btw-heffing meerdere leveringen plaats, maar is er veelal sprake van één vervoersbeweging. Indien er drie btw-ondernemers, A, B, en C, uit drie verschillende EU-lidstaten betrokken zijn en de goederen worden rechtstreeks van A naar C vervoerd dan geldt een bijzondere regeling. Deze bijzondere regeling, de zogenoemde ‘vereenvoudigde ABC-regeling’, houdt in dat partij A aan B een factuur stuurt met 0% btw met daarop het btw-identificatienummer van B. Partij B ‘levert de goederen in lidstaat C met ‘btw verlegd’. Door deze regeling wordt voorkomen dat partij B zich in EU-lidstaat A of C moet registreren voor btw-doeleinden. 
Op grond van de Wet OB is thans bij toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling sprake van een nummerverwerving door partij B. Om dit uit te sluiten is in de Overige Fiscale Maatregelen 2012 voorgesteld om in de Wet OB op te nemen dat bij toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling geen sprake is van een nummerverwerving door B. B hoeft dus in de EU-lidstaat B of C geen verwerving aan te geven, mits hij de levering aan C in rubriek 3b van zijn Opgaaf Intracommunautaire Prestaties opneemt. Overigens is het ons bekend dat de vereenvoudigde ABC-regeling in de praktijk bij internationale ketentransacties te pas en te onpas wordt toegepast. Voor de valkuilen in dit kader wordt verwezen naar 9.1.6 van het btw-handboek. ?

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op