3 september 2013Integratieheffing btw vervalt voor woningcorporaties

Het kabinet heeft met Aedes, de brancheorganisatie voor woningcorporaties, afspraken gemaakt zodat de woningcorporaties hun bijdrage aan de volkshuisvesting in Nederland blijven leveren door naar vermogen te investeren in de sociale woningbouw.

De woningcorporaties blijven door middel van de verhuurderheffing in deze kabinetsperiode bijdragen aan de noodzakelijke budgettaire inspanningen van het kabinet. Het kabinet acht het vanwege budgettaire redenen onwenselijk om de verhuurderheffing naar beneden bij te stellen. De corporatiesector beschouwt voor deze kabinetsperiode de verhuurderheffing als een voldongen feit.

Voor de woningcorporaties komen niettemin extra middelen beschikbaar voor investeringen. Het gaat daarbij om € 60 miljoen per jaar door het vervallen van de integratieheffing voor de btw (zie 2.2 van het btw-handboek). Daarnaast komt € 400 miljoen uit het Energieakkoord.

In het verleden is een goedkeuring die o.a. gold voor woningcorporaties met de mogelijkheid tot afzien van de integratieheffing, Mededeling 26, onder druk van de Europese Commissie ingetrokken. Indien het kabinet opnieuw een dergelijke goedkeuring wil invoeren, is het risico op een inbreukprocedure aanwezig. Het is daarom maar de vraag of de keuze voor deze btw-maatregel een verstandige is.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op