19 juni 2012Inspecteur na tariefsverhoging niet meer gebonden aan compromis

Met ingang van 1 juli 2011 gold -kort gezegd- het 6%-tarief niet meer voor het verlenen van toegang tot muziekuitvoeringen. Per 1 juli 2012 is deze btw-verhoging teruggedraaid. Een B.V. (die onderdeel uitmaakt van een fiscale eenheid voor de btw) exploiteert een uitgaansgelegenheid. In 2005 is geconstateerd dat de uitgaansgelegenheid te veel btw op aangifte heeft voldaan. Deze te veel voldane btw is teruggevraagd. Naar aanleiding van dit verzoek sluit de uitgaansgelegenheid een compromis met de inspecteur. Op grond hiervan is 25% van de entree- en garderobeopbrengsten belast met 19% btw en de overige 75% met 6% btw. In geschil is of deze in 2005 gemaakte afspraak ook geldt in het tijdvak juli 2011 (dus na de btw-verhoging voor het verlenen van toegang tot muziekuitvoeringen). Rechtbank Arnhem is van oordeel dat een inspecteur bij een wetswijziging niet verplicht is om de gemaakte afspraak op te zeggen. De rechtbank merkt daarnaast op dat het compromis geen (goedkeurende) afspraak behelst over de toepassing van het 6%-tarief op podiumkunsten, maar op de wijze waarop de entree- en garderobeopbrengsten aan de verschillende prestaties kunnen worden toegerekend. Van een rauwelijks doorgevoerde tariefsverhoging is -anders dan de uitgaansgelegenheid stelt- geen sprake. De datum van de inwerkingtreding van de tariefsverhoging is immers nog een half jaar uitgesteld. Ook van strijd met het fiscale neutraliteitsbeginsel is volgens de rechtbank geen sprake. Het verlenen van toegang tot muziekuitvoeringen is immers geen soortgelijke prestatie als het verlenen van toegang tot een bioscoop. Daar komt nog bij dat niet aannemelijk is gemaakt dat de gestelde omzetdaling voor uitgaansgelegenheden en de gelijkblijvende omzet van bioscopen verband houdt met de btw-verhoging.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op