9 november 2011Inschrijfgeld Marathon Zeeland (Kustmarathon) belast met 6% btw

De Kustmarathon is een van de grootste jaarlijks sportieve evenementen van Zeeland. Het parkoers loopt over (openbare) wegen, strand, duinen en bossen. Voor deelname aan de Kustmarathon moet inschrijfgeld betaald worden. Tussen de Stichting Marathon Zeeland (hierna: de stichting) en de Belastingdienst bestaat sinds 2009 verschil van mening over het toepasselijke btw-tarief op het laten deelnemen aan de Kustmarathon. De Belastingdienst is van mening dat 19% btw uit de inschrijfgelden moet worden voldaan, terwijl de stichting meent dat volstaan kan worden met 6% btw (gelegenheid geven tot sportbeoefening in een sportaccommodatie). Zowel Rechtbank Breda als Hof Den Bosch (4 november 2011, nr. 11/00397, nog niet gepubliceerd) hebben de stichting in het gelijk gesteld omdat het parkoers gedurende de duur van het evenement gereserveerd is voor sportbeoefening. Dat het strandgedeelte niet is afgezet, doet hieraan volgens beide rechterlijke instanties niet af. Het belang van deze uitspraak is dat niet het volledige parkoers afgezet hoeft te zijn, wil het btw-tarief van 6% toegepast kunnen worden op sportevenementen in de open lucht. Het is thans nog onduidelijk of de staatssecretaris beroep in cassatie instelt bij de Hoge Raad. Voor het thans geldende beleid inzake het gelegenheid geven tot sportbeoefening in een sportaccommodatie zie 5.2 van het btw-handboek.

 Bron: DRV Accountants en Belastingadviseurs  

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op