16 augustus 2012Inhalen btw-aftrek in aangifte latere tijdvakken levert naheffing en boete op

Een B.V. heeft in de jaren 2002 tot en met 2005 nagelaten om in totaal € 62.885 terug te vragen in de btw-aangiften. Vanaf maart 2007 heeft de B.V. elke maand een bedrag van deze btw alsnog in aftrek gebracht. Naar aanleiding van een boekenonderzoek in 2009 heft de inspecteur de ten onrechte geclaimde aftrek ten bedrage van € 48.828 na. Tevens legt de inspecteur een boete op van € 12.207. Rechtbank Den Haag is van oordeel dat zowel de naheffingsaanslag als de boete terecht zijn opgelegd. De naheffingsaanslag is terecht opgelegd omdat de Wet op de omzetbelasting niet toestaat dat de btw die betrekking heeft op een eerder tijdvak in een ander tijdvak alsnog in aftrek te brengen. De boete is terecht opgelegd omdat het aan grove schuld van de B.V. is te wijten dat teveel btw is teruggegeven. Gelet op de omstandigheden van het geval en de ernst van de beboetbare gedraging ziet de rechtbank geen reden om de boete te matigen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op