15 december 2016Informatie Belastingdienst over toepassing verlaagd btw-tarief tandpasta en zonnebrandmiddel

Op 11 november 2016 oordeelde de Hoge Raad dat het verlaagde btw-tarief van 6% voor geneesmiddelen van toepassing is op tandpasta met fluoride en zonnebrandmiddel met UV-A- en/of UV-B-filter.

In een bericht op de website van de Belastingdienst is uitgelegd wat deze uitspraak betekent:

  • alle tandpasta’s met fluoride en zonnebrandmiddelen met UV-A- en/of UV-B-filter vallen onder het btw-tarief van 6%;
  • alle tandpasta’s zonder fluoride en zonnebrandmiddelen zonder UV-A- en/of UV-B-filter vallen niet automatisch onder het btw-tarief van 6%: per product moet worden beoordeeld of het product een geneesmiddel is volgens de Geneesmiddelenwet;
  • alle andere min of meer vergelijkbare producten vallen alleen onder het btw-tarief van 6% als het product een geneesmiddel is volgens de Geneesmiddelenwet;
  • de uitspraak van de Hoge Raad heeft geen terugwerkende kracht.

Als een btw-ondernemer wil weten of een bepaald product onder het 6%-tarief valt, kan hij/zij contact opnemen met de Belastingdienst. Voor een goede beoordeling moet de volgende informatie toegestuurd worden aan de inspecteur van de Belastingdienst:

  • een foto van het product zonder verpakking;
  • een foto van de verpakking van het product;
  • een foto van (alle) teksten op het product;
  • een foto van alle teksten op de verpakking;
  • de bijsluiter (indien aanwezig).

Volgens de Belastingdienst heeft de uitspraak van de Hoge Raad geen terugwerkende kracht. Dit houdt in dat btw-ondernemers de btw die zij betaald hebben voor tandpasta met fluoride en/of zonnebrandmiddel met UV-A- en/of UV-B-filter voor aangiftetijdvakken die liggen vóór november 2016 (voor maandaangevers) of het 4e kwartaal 2016 (voor kwartaalaangevers) niet deels terugkrijgen. De enige uitzondering op die regel is als de bezwaartermijn voor het betreffende tijdvak nog niet voorbij is en de btw-ondernemer op tijd bezwaar maakt tegen de betaling van de btw op aangifte.

 Het bericht dat de Belastingdienst geen btw teruggeeft voor oude tijdvakken, komt niet als een verrassing. In onderdeel 23, lid 8, sub b van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht is de regel opgenomen dat de inspecteur geen vermindering of teruggaaf verleent van belasting als er sprake is van nieuwe jurisprudentie of nieuw beleid. Nu er sprake is van nieuwe jurisprudentie op 11 november 2016, is er geen ambtshalve teruggaaf mogelijk voor de oudere tijdvakken.

Zie