9 mei 2012Individuele portefeuillebeheersdiensten Deutsche Bank belast

Voor handelingen inzake waardepapieren geldt een btw-vrijstelling. In de zaak ‘Deutsche Bank AG’ is aan het HvJ EU de vraag voorgelegd of individuele portfeuillebeheersdiensten onder deze btw-vrijstelling vallen. Deze portefeuillebeheersdiensten houden in dat de cliënt de Deutsche Bank AG, binnen een bepaalde strategie, de vrije hand geeft om in zijn naam en voor zijn rekening waardepapieen (effecten bijv.) te kopen en te verkopen. Deutsche Bank AG ontvangt hiervoor een vergoeding die bestaat uit een percentage van de waarde van de effecten. Naar de mening van de A-G zijn de individuele portefeuillebeheersdiensten die een veelheid aan handelingen omvatten één dienst. Deze dienst is naar de mening van A-G Sharpston niet vrijgesteld, maar belast. Naar haar mening worden de beheersdiensten niet gekenmerkt door de handelingen inzake, bemiddeling daaronder begrepen, aandelen. De dienst wordt eerder gekenmerkt door het verzamelen en gebruiken van marktinformatie, samen met bestaande kennis en expertise, om op basis daarvan en in overeenstemming met de door belegger gekozen strategie weloverwogen beslissingen te nemen over het beheer van portefeuilles met waardepapieren. Anders gezegd: het gaat om individuele portefeuillebeheersdiensten (zie 8.3.1).

Deze conclusie lijkt in overeenstemming met de Nederlandse ‘bankenresolutie’ waarin ook is aangegeven dat beheerwerkzaamheden (beheer, administratie e.d.) door banken belast zijn met btw. Mocht het HvJ EU conform het advies van de A-G beslissen dan zal er voor de Nederlandse praktijk op dit punt niets wijzigen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op