26 september 2014Inbreukprocedure tegen Nederland om btw-vrijstelling watersportactiviteiten

De Europese Commissie is een inbreukprocedure gestart tegen Nederland vanwege een vermoedelijke schending van het EU-recht. 

Op grond van de btw-richtlijn is de dienstverlening door non-profitorganisaties in verband met de beoefening  van sport of lichamelijke opvoeding vrijgesteld van btw-heffing. De Nederlandse wetgever heeft hieraan de voorwaarde toegevoegd dat watersportorganisaties voor deze dienstverlening gebruik moeten maken van vrijwilligers en niet van werknemers. De reden hiervoor is de angst voor concurrentieverstoring met commerciële jachthavens. De Commissie is van mening dat de aanvullende voorwaarde niet is toegestaan op grond van de btw-richtlijn. 

Een tweede afwijking doet zich voor bij de verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen door watersportorganisaties. De Nederlandse wet voorziet in een btw-vrijstelling voor deze verhuuractiviteiten, ook wanneer de verhuur niet samenhangt met sportactiviteiten. De Commissie is van mening dat dit een te ruime toepassing van de vrijstelling is. Naar haar mening geldt de vrijstelling slechts wanneer de lig- en bergplaatsen worden verhuurd voor sportactiviteiten. 

In een met redenen omkleed advies heeft de Commissie Nederland in 2010 officieel verzocht de wetgeving aan te passen. Aangezien de Nederlandse autoriteiten geweigerd hebben een wetswijziging door te voeren, daagt de Commissie Nederland nu voor het Hof van Justitie van de EU. 

Zie 8.2.4.1 voor meer informatie over de btw-vrijstelling voor (water)sportorganisaties.?

 

 

 

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op