14 maart 2013Ierse lage btw-tarief voor windhonden, paarden en bevruchtingsdiensten niet toegestaan

Ierland past een extra laag btw-tarief van 4,8% toe op de levering van windhonden en paarden alsmede de huur van paarden die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn. Daarnaast geldt dit verlaagde btw-tarief voor bepaalde bevruchtingsdiensten.

Naar de mening van de Europese Commissie is dit in strijd met artikelen 98, 99 en 100 btw-richtlijn. Ierland is om die reden door haar voor het HvJ EU gedaagd. Het HvJ EU heeft de Europese Commissie in het gelijk gesteld. Doorslaggevend voor dit oordeel is dat Ierland niet heeft bewezen dat dit extra verlaagde btw-tarief beperkt is tot leveringen aan de eindverbruikers, hetgeen art. 110 btw-richtlijn vereist. Bovendien is de toepassing van dit lage btw-tarief niet, althans niet primair gelegen in duidelijk omschreven redenen van maatschappelijk belang.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op