3 februari 2012Huurvrije periode geen belemmering btw-belaste verhuur multifunctioneel gebouw

Een gemeente heeft grond met daarop een opstal gekocht en dit gebouw voor tweeënhalf miljoen euro verbouwd tot een modern multifunctioneel gebouw. In het multifunctioneel gebouw is een grote zaal met een podium, een kleine zaal en een horecagedeelte. De btw op de verbouwingskosten heeft de gemeente volledig in aftrek gebracht omdat zij het gebouw sinds de opening met btw verhuurd heeft aan een exploitant. Aan de exploitant is door de gemeente een huurbonus verstrekt. Naar het oordeel van Hof Den Bosch hangen de verhuur en het verstrekken van de huurbonus zo nauw met elkaar samen dat de huurvergoeding het saldo vormt van de huurprijs minus de huurbonus. In 2007 resulteert dit in een huurvergoeding van nihil. Het hof is echter van oordeel dat de totale huurperiode in ogenschouw moet worden genomen waardoor een nihilbedrag in het aanvangsjaar niet aan de btw-belaste verhuur in de weg staat. Ook het feit de exploitant geen vergoeding voor de zaalverhuur rekent bij een bepaalde horeca-omzet, staat niet aan het opteren voor belaste verhuur in de weg. Naar het oordeel van het hof gebruikt de exploitant de zalen hiermee voor een aftrekgerechtigde activiteit waardoor de optie voor btw-belaste verhuur mogelijk is. De inspecteur heeft daarom ten onrechte de verbouwings-btw nageheven. Voor deze uitspraak en meer informatie over het opteren voor btw-belaste verhuur zie 7.9.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op