21 juni 2013Huiseigenaar btw-ondernemer voor levering opgewekte elektriciteit aan energieleverancier

In de zaak Finanzambt Feistadt Rohrbach Urfahr gaat het om een woningeigenaar, Fuchs, die met (gesubsidieerde) zonnepanelen elektriciteit produceert, maar niet kan opslaan. Fuchs heeft een contract met een energieleverancier op basis waarvan hij elektriciteit verkoopt aan die leverancier, die tevens elektriciteit aan Fuchs levert. De Oostenrijkse fiscus was van mening dat de levering van de energie door Fuchs aan de energieleverancier belast was met btw, maar weigerde de teruggaaf van de btw op de aanschaf- en installatiekosten van de zonnepanelen. Het Oostenrijkse Verwaltungsgericht stelde daarop een prejudiciële vraag om te vernemen of de exploitatie van de zonnepanelen door Fuchs een economische activiteit is. 

Het HvJ EU heeft in deze zaak, in navolging van de conclusie van A-G Sharpston, geoordeeld dat er sprake van een economische activiteit (en dus btw-ondernemerschap), omdat de productie en levering van elektriciteit aan de energieleveranciers duurzaam plaatsvindt. Het feit dat de hoeveelheid door de zonnepanelen geproduceerde elektriciteit altijd minder bedraagt dan de hoeveelheid elektriciteit die Fuchs verbruikt, doet hieraan niet af. De levering van elektriciteit door Fuchs staat los van de afname van elektriciteit door Fuchs. Bovendien berekent Fuchs over alle leveringen aan de energieleverancier btw, waardoor het volgens het HvJ EU duidelijk is dat hij met betrekking tot de exploitatie van de zonnepanelen niet als particulier, maar als btw-ondernemer handelt. De verrichting van deze btw-belaste handelingen brengt met zich mee dat Fuchs recht heeft op aftrek van voorbelasting. 

 De uitspraak van het HvJ EU is van groot belang voor huiseigenaren die beschikken over zonnepanelen. Zij worden door deze uitspraak namelijk in de btw-heffing betrokken en zullen voortaan btw in rekening moeten brengen over de door hen geleverde elektriciteit. Indien zij minder dan € 1.883 btw per kalenderjaar verschuldigd zijn, kunnen zij gebruikmaken van de kleine ondernemersregeling (zie 11.1), waardoor de door hen verschuldigde btw wordt verminderd of zij per saldo geen btw hoeven te voldoen. Bovendien hebben zij recht op aftrek van de voorbelasting (zie 10.1) die aan hen met betrekking tot (de aanschaf en het onderhoud van) de zonnepanelen in rekening wordt gebracht.

Voor deze uitspraak en meer informatie over het btw-ondernemerschap bij exploitatie van vermogensbestanddelen zie 1.2.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op