24 oktober 2016HOVO-onderwijs vanaf 1 september 2016 btw-belast

De Belastingdienst heeft beslist dat het HOVO-onderwijs per 1 september 2016 belast is met btw. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft schriftelijk toelichting gegeven op dit standpunt.

HOVO (Hoger Onderwijs voor Ouderen) vormt binnen Nederlandse universiteiten en hogescholen een aparte vorm van cursorisch onderwijs voor personen van vijftig jaar en ouder. Het aanbod bestaat deels uit algemeen inleidende cursussen en deels uit specifieke capita selecta.

In maart 2015 is door de Belastingdienst met HOVO Nederland, het landelijke samenwerkingsverband van HOVO-instellingen in Nederland, gesproken over de btw-behandeling van de cursussen die verschillende bij HOVO Nederland aangesloten instellingen aanbieden. De aanleiding voor dit gesprek was de intrekking per 1 juli 2013 van een btw-goedkeuring voor Volksuniversiteiten waar ook HOVO-instellingen gebruik van maakten in verband met verstoring van de marktwerking en de concurrentie met andere ondernemers.

Op basis van de door HOVO Nederland verstrekte informatie heeft de Belastingdienst in zijn algemeenheid het standpunt ingenomen dat HOVO-cursussen zijn belast met btw. De btw-onderwijsvrijstelling is namelijk niet van toepassing op het HOVO-onderwijs en de HOVO-instellingen kunnen geen gebruik meer maken van de inmiddels ingetrokken goedkeuring voor Volksuniversiteiten. De Belastingdienst heeft richting HOVO Nederland gecommuniceerd dat niet is uitgesloten dat individuele HOVO-cursussen wel voldoen aan de criteria van de btw-onderwijsvrijstelling. Indien daarover twijfel bestaat kan een HOVO-instelling dit afstemmen met haar inspecteur, aldus staatssecretaris Wiebes van Financiën in zijn brief.

Zie 1.2 voor meer informatie over btw-vrijstelling in het onderwijs.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op