19 januari 2017Houders auteursrechten geen btw verschuldigd over thuiskopievergoeding

Consumenten kunnen voor eigen gebruik op alle daarvoor beschikbare apparaten kopiëren uit auteursrechtelijk beschermd werk. Bij de aankoop van de apparaten waarmee zij kopiëren, te weten blanco beeld- of geluidsdragers, telefoons, hardware of consumentenelektronica, wordt indirect een vergoeding betaald, bedoeld als compensatie voor auteursrechthebbenden. Dit wordt de thuiskopievergoeding genoemd. Deze vergoedingen worden door een daarvoor opgerichte entiteit – in Nederland is dit de Stichting de Thuiskopie – via de verdelingsorganisaties verdeeld onder de auteursrechthebbenden. Zo komt het geld terecht bij de componisten, muzikanten, producenten, auteurs, kunstenaars en regisseurs.

De Poolse collectieve beheersorganisatie ten behoeve van uitvoerende kunstenaars van muziek met of zonder woorden, SAWP, heeft aan het Poolse ministerie van Financiën de vraag voorgelegd of de thuiskopievergoedingen zijn onderworpen aan de btw-heffing. Het ministerie heeft daarop aangegeven dat de thuiskopievergoedingen een betaling vormen voor het gebruik van de reproductierechten (zoals auteursrechten) die betrokken zijn bij de verkoop van de apparatuur en dat deze bedragen daarom moeten worden beschouwd als een beloning voor diensten die verricht worden door de houders van de reproductierechten en aan de btw-heffing onderworpen zijn. SAWP is tegen dit standpunt in verweer gekomen en de Poolse rechter heeft uiteindelijk prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ.

Het HvJ is van oordeel dat geen btw verschuldigd is over de ontvangen thuiskopievergoedingen, omdat de houders van de reproductierechten geen dienst in de zin van de btw-richtlijn verrichten ten behoeve van de producenten en importeurs van de apparatuur, bij wie de verdelingsorganisaties -zoals SAWP- voor rekening van de rechthebbenden, maar in eigen naam de vergoedingen innen. Er is namelijk geen sprake van een rechtsbetrekking waarbij over en weer prestaties worden uitgewisseld en de verplichting van de producenten en importeurs van de apparatuur om heffingen te storten kan niet worden beschouwd als een voortvloeisel van een dienst waarvan de storting de rechtstreekse tegenwaarde vormt, aldus het HvJ.

 De thuiskopieregeling is in Nederland een wettelijke regeling die uitgevoerd wordt door Stichting de Thuiskopie. De stichting int een vergoeding zonder btw, omdat volgens de stichting geen sprake is van een btw-belaste prestatie. Importeurs en fabrikanten zijn namelijk wettelijk verplicht de thuiskopievergoeding af te dragen. Voor de importeurs en fabrikanten die de thuiskopievergoeding verschuldigd zijn, maakt deze heffing onderdeel uit van de vergoeding waarover btw verschuldigd is. In Nederland wordt ervan uitgegaan dat de houders van de reproductierechten, zoals auteurs, muzikanten etc, ter zake van de bedragen die zij via de verdeelorganisaties ontvangen geen btw verschuldigd zijn. Dit arrest bevestigt dat deze praktijk juist is.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op