31 juli 2015Hoger beroep in zaak btw-vrijstelling chiropractor

Met ingang van 1 januari 2013 is de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten beperkt tot de gezondheidskundige verzorging van de mens door BIG-beroepsbeoefenaren voor zover deze diensten behoren tot het BIG-deskundigengebied en onderdeel vormen van de BIG-opleiding.

Door deze wetswijziging is chiropractie door een niet-BIG-beroepsbeoefenaar op grond van de Wet OB btw-belast. Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft echter op 29 mei jl. geoordeeld dat dit in strijd is met het beginsel van de fiscale neutraliteit en de vrijstelling in casu van toepassing is. De Belastingdienst is het niet eens met het oordeel van de Rechtbank en heeft hoger beroep ingesteld. Via BTWPLAZA houden we u op de hoogte over de uitkomst van het hoger beroep. 

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met één van onze adviseurs via 088 – 298 98 98 of via info@btwplaza.nl.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op