22 september 2017Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over plaats van dienst live erotische webcamsessies

De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het HvJ over de plaats van dienst van een live erotische webcamsessie. Is dit een vermakelijkheidsdienst, een elektronische dienst of wellicht beide?

De feiten in deze zaak zijn als volgt. Een Nederlandse btw-ondernemer biedt vanuit Nederland live erotische webcamsessies aan die feitelijk verzorgd worden door modellen op de Filipijnen. De modellen zijn bij de Nederlandse btw-ondernemer in dienst, werken exclusief voor hem, en ontvangen van hem de benodigde soft- en hardware voor de uitoefening van de webcamsessies. De webcamsessies worden aangeboden op een platform bij bepaalde web providers. De (potentiële) bezoekers van de webcamsessies kunnen bij de webcamsessies op een dergelijk platform terechtkomen via websites van de Nederlandse btw-ondernemer en anderen. De web providers verstrekken internet accounts aan de Nederlandse btw-ondernemer en zorgen ervoor dat ook de modellen toegang hebben tot deze accounts. De modellen kunnen inloggen op een account, zodat hun webcams in verbinding komen te staan met het platform. De web providers maken daarnaast het betalingsverkeer mogelijk. De gebruikers van de diensten betalen per creditcard aan de web providers, die vervolgens de Nederlandse btw-ondernemer betalen. Hij betaalt zijn modellen vervolgens contant uit. De bezoekers kunnen tegen betaling live de webcamsessies bekijken. Tijdens een webcamsessie is interactie tussen de bezoeker(s) en het model mogelijk. De inspecteur van de Belastingdienst meent dat de Nederlandse btw-ondernemer ter zake van de webcamsessies Nederlandse btw verschuldigd is en heeft daarom een naheffingsaanslag opgelegd. Volgens de inspecteur is de plaats van de diensten namelijk gelegen in Nederland, omdat het verbruik in Nederland plaatsvindt. De Nederlandse btw-ondernemer bestrijdt dit.

 

In eerste aanleg heeft Rechtbank Zeeland-West-Brabant het beroep van de Nederlandse btw-ondernemer ongegrond verklaard. In hoger beroep oordeelt Hof Den Bosch dat de webcamsessies, die kwalificeren als vermakelijkheidsactiviteiten, op grond van art. 6 Wet OB en de btw-richtlijn plaatsvinden daar waar de modellen feitelijk hun activiteiten verrichten en niet – zoals de inspecteur meent – op de plaats waar zij verbruikt worden, namelijk op de plaats, waar de bezoeker zich bevindt op het moment dat hij een webcamsessie bezoekt. Aangezien vaststaat dat de modellen hun activiteiten op de Filipijnen verrichten, volgt hieruit dat de plaats van de vermakelijkheidsdiensten van belanghebbende niet Nederland is, zodat de naheffingsaanslag moet worden vernietigd, aldus het het hof. De staatssecretaris heeft tegen deze uitspraak cassatieberoep aangetekend.

 

A-G Ettema heeft de Hoge Raad geadviseerd prejudiciële vragen te stellen aan het HvJ. De Hoge Raad volgt dit advies van de A-G op en stelt de volgende vragen:

  1. 1 Is het tegen vergoeding verzorgen van live interactieve erotische webcamsessies een vermakelijkheidsdienst en, zo ja, vindt deze dienst plaats daar waar de modellen voor de webcamera optreden, de plaats waar de bezoekers de beelden bekijken of komt nog een andere plaats in aanmerking?
  2. 2 Is het tegen vergoeding verzorgen van live interactieve erotische webcamsessies een elektronische dienst?
  3. 3 Indien zowel vraag 1 als 2 bevestigend wordt beantwoord, en de aanwijzing van de plaats van dienst tot een verschillende uitkomst leidt, hoe dient dan de plaats van dienst te worden bepaald?  

In deze zaak zijn partijen het erover eens dat sprake is van een vermakelijkheidsdienst. De Hoge Raad is daar – gelet op de eerste prejudiciële vraag – kennelijk niet geheel zeker van en stelt aan het HvJ de vraag of dit zo is. Niettemin valt uit het arrest op te maken dat de Hoge Raad het waarschijnlijker acht dat sprake is van een vermakelijkheidsdienst dan een elektronische dienst. Naar onze mening terecht. Indien de live webcamsessies vermakelijkheidsdiensten zijn dan betekent dit dat deze diensten belast zijn in het land waar de webcamsessie daadwerkelijk wordt verricht. Omdat twijfel mogelijk is over het antwoord op de vraag waar de live webcamdiensten daadwerkelijk worden verricht (het land waar de modellen optreden of het land waar de bezoeker de beelden bekijkt) achten wij het juist dat de Hoge Raad hierover een prejudiciële vraag stelt. Onzes inziens ligt het overigens meer voor de hand dat de live webcamdiensten worden verricht in het land waar de consument de webcamsessies bekijkt, omdat aldaar het verbruik van de dienst plaatsvindt. Deze conclusie kan, zoals de Hoge Raad overweegt, echter wel tot uitvoeringsmoeilijkheden leiden, omdat de kijkers zich overal ter wereld kunnen bevinden. Of het HvJ gevoelig is voor dit argument zal moeten blijken. Zie 3.4 voor meer informatie over de plaats van diensten aan particulieren.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op