8 oktober 2011Hoge Raad gaat uit van datum terpostbezorging naheffingsaanslag binnen naheffingstermijn

Een inspecteur heeft een termijn van vijf kalenderjaren na het kalenderjaar waarin te weinig btw is voldaan/teveel btw is teruggekregen om deze btw na te heffen. Indien de inspecteur de naheffingsaanslag enkele dagen voor het verstrijken van deze termijn, op 28 december, ter post heeft bezorgd en deze wordt -zoals de btw-ondernemer stelt- op 4 januari van het volgende jaar ontvangen dan is Hof Den Haag van oordeel dat ervan moet worden uitgegaan dat de naheffingsaanslag tijdig is opgelegd. De Hoge Raad heeft de cassatieberoepen in de zaken 10/02159 en 10/02163 van de btw-ondernemer afgedaan onder verwijzing naar art. 81 Wet RO.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op