24 december 2012Hoge Raad gaat om: aftrekbeperking loon in natura niet onverbindend

Softwareontwikkelaar Oracle Nederland B.V. (hierna: Oracle) heeft mobiele telefoons aan haar personeel ter beschikking gesteld, die voor 19% privé werden gebruikt. Daarnaast heeft zij in de bedrijfskantine aan haar personeel spijzen en dranken verstrekt tegen een niet-kostendekkende vergoeding. Oracle heeft de btw ter zake van de mobiele telefoons niet in aftrek gebracht in verband met de aftrekbeperking uit het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (hierna: BUA). Met betrekking tot de spijzen en dranken heeft Oracle de in het BUA opgenomen kantineregeling toegepast. De kantineregeling houdt in dat een ondernemer alle btw ter zake van de verstrekte spijzen en dranken in aftrek mag brengen en in het laatste aangiftetijdvak van een jaar na moet gaan of hij deze aftrek moet corrigeren. Oracle heeft vervolgens bezwaar gemaakt tegen de door haar op aangifte voldane btw en verzocht om teruggaaf daarvan, omdat zij van mening is dat het BUA in strijd is met het Europese recht.  

De Hoge Raad heeft op 14 november 2008 geoordeeld dat de aftrekuitsluiting voor ‘uitkeren van loon in natura’ in strijd is met het Europese recht omdat zij (naar haar aard) onvoldoende bepaald is. In de zaak Oracle is de Hoge Raad op dit oordeel teruggekomen. Onder verwijzing naar het PARAT-arrest van het HvJ EU geeft hij aan dat van onverenigbaarheid met het Europese recht geen sprake is. Echter, tot het tijdvak dat volgt op 21 december 2012 (datum Oracle-arrest) mag de btw die in overeenstemming met het arrest van de Hoge Raad 14 november 2008 in aftrek is gebracht niet worden nageheven.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op