28 oktober 2011Herzienings-btw verkoper naheffen bij koper bij onterechte optie voor belaste levering?

Voor het opteren voor een btw-belaste levering van onroerend goed dient de koper het gekochte voor minimaal 90% te gebruiken voor aftrekgerechtigde doeleinden. Indien de koper binnen de referentieperiode niet voldoet aan deze voorwaarde vervalt de optie en was de levering (achteraf bezien) vrijgesteld van btw. Als de verkoper hierdoor alsnog herzienings-btw moet voldoen wordt deze op grond van art. 12a Wet OB nageheven van de koper. De Hoge Raad twijfelt of dit op grond van het Europese recht is toegestaan en heeft vandaag om uitleg gevraagd aan het Hof van Justitie van de EU. Voor dit arrest van de Hoge Raad en meer informatie over de optie voor de belaste levering zie 7.5.  

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op