10 december 2012Herziening btw-aftrek bij leegstand indien voornemen btw-belaste verhuur

Tot 2007 bestond er -kort gezegd- recht op btw-aftrek, tenzij sprake was van gebruik voor vrijgestelde prestaties. Sinds 2007 bestaat -kort gezegd- geen recht op btw-aftrek, tenzij sprake is van gebruik voor btw-belaste prestaties. In dit kader rijst de vraag hoe omgegaan moet worden met leegstand. Leegstand is immers noch vrijgesteld noch btw-belast gebruik, maar de afwezigheid van gebruik. 

In een zaak voor Rechtbank Arnhem gaat het om het volgende. Een ondernemer heeft een kantoorpand laten bouwen en heeft dit kantoorpand na oplevering in 2003 vrijgesteld van btw-heffing verhuurd. Vanwege deze vrijgestelde verhuur heeft de ondernemer een integratieheffing voldaan over het tijdvak van ingebruikneming. Het pand is tot 1 augustus 2008 zonder btw verhuurd. In de periode van 1 augustus 2008 tot en met 30 juni 2011 heeft het pand leeg gestaan. Het pand is te huur aangeboden via een makelaar. In de voor potentiële huurders beschikbare documentatie van de makelaar is aangegeven dat btw-belaste verhuur het uitgangspunt is. In het vierde kwartaal 2010 heeft de ondernemer om teruggaaf van 1/10 van de integratieheffings-btw verzocht. Deze teruggaaf is door de inspecteur geweigerd omdat leegstand geen aftrekgerechtigd gebruik is.

Rechtbank Arnhem is van oordeel dat leegstand geen gebruik is voor belaste handelingen omdat bij leegstand geen sprake is van daadwerkelijk gebruik van het onroerend goed. Anders dan de inspecteur stelt is de rechtbank van oordeel dat ook de wijziging van vrijgesteld gebruik naar niet-gebruik (leegstand) onder de reikwijdte van de herzieningsregels valt. Omdat bij leegstand daadwerkelijk gebruik ontbreekt, is naar het oordeel van de rechtbank het voorgenomen gebruik (na de leegstand) bepalend voor de herziening van de btw-aftrek. In de voor potentiële huurders beschikbare documentatie van de makelaar is aangegeven dat btw-belaste verhuur het uitgangspunt is. Hieruit leidt de rechtbank af dat in deze zaak sprake is van een voornemen tot btw-belaste verhuur. Dit betekent dat recht bestaat op teruggaaf van 1/10 van de integratieheffings-btw.

Voor deze uitspraak en meer informatie over leegstand zie 7.10.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op