16 oktober 2012Herfstakkoord: verdere uitbreiding van soepel uitstelbeleid btw-afdracht

Reeds uit het Belastingplan 2013 bleek het voorstel om het uitstelbeleid voor ondernemers te versoepelen en te vereenvoudigen. Ondernemers kunnen op verzoek maximaal vier maanden uitstel (na de laatste vervaldag van de oudste aanslag) krijgen voor de afdracht van btw tot een bedrag van € 12.000. Concreet zou dit betekenen dat ondernemers hun btw-afdracht een kwartaal later kunnen doen. In het door de VVD en PvdA gesloten Deelakkoord, ook wel Herfstakkoord genoemd, wordt deze grens opgetrokken naar € 20.000. Over de uitstelperiode is echter wel rente verschuldigd. Daarnaast kunnen ondernemers een betalingsregeling met een langere looptijd te treffen, zonder dat zij hoeven aan te tonen dat de betalingsproblemen voortvloeien uit de economische crisis. De in het Herfstakkoord getroffen maatregelen gaan in op 1 januari 2013.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op