12 augustus 2016Grotendeels gesloopt pand met nieuw fundament en oude gevel is vervaardigd

De levering van een grotendeels gesloopt pand waaraan verbouwingswerkzaamheden plaatsvinden kwalificeert naar het oordeel van Hof Arnhem-Leeuwarden als de met 21% btw belaste levering van een gedeelte van een nieuw vervaardigd gebouw vóór het tijdstip van eerste ingebruikneming.

Y B.V. heeft in 2007 een bedrijfspand verkocht aan btw-ondernemer X B.V. Ten tijde van de levering op 1 oktober 2007 was de oudbouw gesloopt, met uitzondering van het in de nieuwbouw te integreren gedeelte van de oude voorgevel van het pand. Dit restant van de voorgevel, dat is blijven staan omdat anders geen of moeilijker een sloopvergunning zou worden afgegeven, werd op dat moment ondersteund met tijdelijke steunbalken. Op het door de sloop vrijgekomen perceel lag nog 75% van de vloerplaat van de oudbouw, waar de nieuwbouw overheen gebouwd is. Tevens is de bestaande fundering vervangen. De nieuwbouw heeft twee in plaats van drie etages, beschikt over een lift, een andere indeling van de begane grond en een volledig glazen wand op de plaats van een gevelplaat. 

X B.V. is van mening dat de bouwwerkzaamheden hebben geleid tot een door verbouwing vervaardigd goed, waarvan de verkrijging (krachtens een met 21% btw belaste levering) is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. De inspecteur van de Belastingdienst meent daarentegen dat geen sprake is van de vervaardiging van een gebouw, aangezien zowel het uiterlijk als de functie niet is veranderd, aangezien de beeldbepalende voorgevel van het pand is blijven staan en het pand ook na de verbouwing de functie heeft van winkelpand. Om die reden is aan X B.V. een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd.

In deze zaak is door Rechtbank Noord-Nederland geoordeeld dat in dit geval de werkzaamheden aan het pand dermate ingrijpend zijn geweest dat in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden. In hoger beroep komt Hof Arnhem-Leeuwarden tot hetzelfde oordeel. Gezien de omvang van de werkzaamheden is het volgens het hof aannemelijk dat bouwkundig sprake is van sloop van oudbouw en vervanging door nieuwbouw. Daaraan doet volgens het hof niet af dat het aangezicht van het pand niet, althans niet noemenswaardig, is gewijzigd en de functie hetzelfde is gebleven. Op het moment van levering, 1 oktober 2007, was de sloop van het oude gebouw reeds voltooid en waren de verbouwingswerkzaamheden reeds begonnen. Y B.V. heeft aan X B.V. een gedeelte van een nieuw vervaardigd gebouw vóór het tijdstip van eerste ingebruikneming geleverd, aldus het hof. Ter zake van deze levering is 21% btw verschuldigd, zodat de naheffingsaanslag overdrachtsbelasting – gelet op de van toepassing zijnde samenloopvrijstelling – onterecht is opgelegd aan X B.V.

Uit de uitspraak van het hof blijkt dat de situatie na afloop van de bouwwerkzaamheden door het hof wordt beoordeeld als vervaardiging. Omdat het pand is geleverd na de sloop van het oude gebouw en de start van de bouwwerkzaamheden, maar (ruim) voor de afronding van de bouwwerkzaamheden betwijfelen wij of het hof terecht oordeelt dat op dat moment reeds sprake is van de levering van een (nog niet in gebruik genomen) vervaardigd goed. Zie 7.11 voor meer informatie over de samenloop van btw en overdrachtsbelasting.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op