1 juni 2017Goedkeuring btw-verleggingsregeling voor telecommunicatiediensten

De staatssecretaris keurt goed dat vooruitlopend op een wijziging van het Uitv.Besl. OB de btw-verleggingsregeling wordt toegepast op de (door)verkoop van telecommunicatiediensten aan btw-ondernemers die ook telecommunicatiediensten verrichten.

De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer recent op de hoogte gesteld van het feit dat er btw-fraude is geconstateerd bij de inkoop van telecommunicatiediensten buiten de EU en de doorverkoop van deze diensten via diverse ondernemersschakels in Nederland. Omdat de conventionele fraudemaatregelen niet afdoende zijn om deze btw-fraude te bestrijden, zal het Uitv.Besl. OB worden gewijzigd door het opnemen van een btw-verleggingsregeling voor het verrichten van deze telecommunicatiediensten.

Omdat afnemers die weten of hadden moeten weten dat zij deelnemen aan een keten van transacties waarin btw-fraude plaatsvindt geen recht hebben op btw-aftrek, kan het risico op de weigering van het recht op btw-aftrek leiden tot onzekerheid bij afnemers van telecommunicatiediensten. Om die onzekerheid weg te nemen, keurt de staatssecretaris vooruitlopend op de aanpassing van het Uitv.Besl. OB goed dat btw-ondernemers die in Nederland telecommunicatiediensten verrichten aan btw-ondernemers die ook telecommunicatiediensten verrichten (lees: geen eindverbruikers van de telecommunicatiediensten) de btw-verleggingsregeling toepassen.

Deze btw-verleggingsregeling kan worden toegepast op de eerste factuur of daaraan voorafgaande betaling vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit (2 juni 2017). Daarnaast mag de btw-verleggingsregeling worden toegepast bij het verrichten van telecommunicatiediensten die hebben plaatsgevonden vóór 2 juni 2017, maar waarvoor de facturering pas plaatsvindt vanaf 2 juni 2017.

 Voor meer informatie over btw-fraude en de signalen daarvan zie 12.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op