20 juli 2012Goederenlevering om overmacht te compenseren kan economische activiteit zijn

Ain?rs R?dlihs heeft een privébos in eigendom, waarin veel bomen als gevolg van een storm zijn omgewaaid. Om deze overmacht te compenseren, heeft R?dlihs de bomen gekapt en, in verschillende perioden, geleverd aan derden. De Letse fiscus heeft R?dlihs een boete van 18% van de waarde van de leveringen opgelegd, hetgeen overeenkomt met het destijds geldende btw-tarief, omdat hij zich niet had ingeschreven als btw-ondernemer. R?dlihs bestrijdt dat hij economische activiteiten heeft verricht en daarmee kwalificeert als btw-ondernemer: hij voert aan de leveringen noch stelselmatig, noch zelfstandig verricht te hebben. Bovendien heeft hij de leveringen niet met winstoogmerk verricht, maar hadden zij slechts tot doel de geleden stormschade te compenseren. R?dlihs voert daarnaast aan de opgelegde boete onevenredig hoog is, zelfs wanneer zijn activiteiten als economische activiteiten aangemerkt zouden worden: krachtens het Letse recht is namelijk niet de leverancier, maar de afnemer van een houtlevering btw-plichtig. 

Het HvJ EU is van oordeel dat houtleveringen door een natuurlijke persoon om de gevolgen van overmacht te compenseren, exploitatie van een lichamelijke zaak opleveren die als “economische activiteit” moet worden gekwalificeerd, indien deze leveringen erop gericht zijn om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Of de leveringen van R?dlihs gericht waren op het verkrijgen van duurzame opbrengst, zal de nationale rechter moeten beoordelen. Daarnaast oordeelt het HvJ EU dat het unierecht niet uitsluit dat een boete ter hoogte van het normale btw-tarief voor de goederen, die opgelegd kan worden aan een particulier die verzuimt zich in te schrijven als btw-ondernemer, in strijd is met het evenredigheidsbeginsel. Ook dit zal de nationale rechter, gelet op de omstandigheden van het geval, moeten beoordelen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op