8 juli 2013Gerechtsdeurwaarder ook voor incidenteel bieden op veilingen ondernemer

In de zaak Kostov gaat het om de zelfstandige particuliere deurwaarder Galin Kostov (hierna: Kostov). Kostov heeft een lastgevingsovereenkomst met de vennootschap Bon Marin AD (hierna: Bon Marin) gesloten, op grond waarvan Kostov namens Bon Marin biedingen zal doen tijdens drie veilingen van drie gedeeltelijk bebouwde percelen. In de overeenkomst is eveneens afgesproken dat indien de percelen aan Kostov worden toegewezen, hij de eigendom aan Bon Marin zal overdragen. Bon Marin heeft zich verbonden om de eigendom te verwerven, daartoe de noodzakelijke financiële middelen te verschaffen en Kostov een vergoeding (van omgerekend ca. € 25.500) voor zijn diensten te betalen.

In mei 2009 verkreeg Kostov inderdaad de eigendom van de percelen. Bon Marin droeg in juni 2009, met instemming van Kostov, alle rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeiden, over aan de vennootschap Bleyk Siy Kepital EOOD. De Bulgaarse fiscus wilde btw naheffen en de vraag in de zaak Kostov is of Kostov voor de biedingen tijdens de veilingen (ook) btw-ondernemer is. Het HvJ EU heeft geoordeeld dat Kostov btw-ondernemer is voor alle economische activiteiten, ook indien hij incidenteel een andere activiteit verricht.

Commentaar
Het Kostov-arrest betekent dat degene die btw-ondernemer is (en dus duurzaam goederen en/of diensten verkoopt) voor al zijn activiteiten in het economisch verkeer btw-ondernemer is. Dit betekent dat ook btw-ondernemerschap bestaat voor een nevenactiviteit die incidenteel wordt verricht. Op basis van (met name oudere) rechtspraak in Nederland werd een nevenactiviteit niet als ondernemer verricht indien deze activiteit niet in het kader van de onderneming plaatsvond (lees: met hulpmiddelen van de onderneming, activiteit van dezelfde aard etc) en deze activiteit eenmalig werd verricht. Het Kostov-arrest haalt een streep door een dergelijke toetsing van het btw-ondernemerschap per nevenactiviteit.

Indien een (rechts)persoon (nog) geen btw-ondernemer is dan is het vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat een incidentele activiteit geen btw-ondernemerschap oplevert. Zo oordeelde de Hoge Raad dat de eenmalige organisatie van een publieksavond geen btw-ondernemerschap oplevert. Echter, de jaarlijkse organisatie van een bevrijdingsfestival levert wel btw-ondernemerschap op. In dat geval is geen sprake meer van een incidentele activiteit, maar wordt duurzaam deelgenomen aan het economisch verkeer. Dat de activiteit slechts eenmaal per jaar wordt verricht doet hieraan niet af. Het is bij het btw-ondernemerschap dus alles of niks.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op