19 juni 2012Gemeenten vrezen hoge kosten afschaffing BTW-compensatiefonds

Gemeenten wilden geen BTW-compensatiefonds (BCF), maar kregen het toch. Het BCF is bedoeld om gemeenten en provincies te stimuleren om taken uit te besteden. Het BCF biedt gemeenten en provincies de mogelijkheid de btw die betaald wordt bij uitbestedingen bij het fonds te declareren. Toen het BCF in het leven werd geroepen, was er veel verzet tegen. Het zou geen toegevoegde waarde hebben en zorgen voor extra administratieve lasten. Uit een rapport van de Stuurgroep Begrotingsruimte, dat de minister van Financiën adviseert, blijkt dit ook het geval te zijn. Het advies is daarom om het BCF af te schaffen. Toch is dat niet wat een meerderheid van de gemeenten wil, aldus VNG. Het afschaffen van het BCF leidt ook weer tot extra administratieve lasten en daarmee tot kosten.

Bron: gemeente.nu

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op