3 februari 2012Gemeente Montferland geen aftrek/compensatie btw op vervoerskosten leerlingen

Gemeente Montferland bekostigt het vervoer van leerlingen naar school. Deze bekostiging kan bestaan uit een betaling in geld, maar ook in het (doen) verzorgen van het vervoer door de gemeente zelf. Voor de verzorging van het vervoer heeft de gemeente contracten afgesloten met een aantal vervoersbedrijven. Ouders van leerlingen die een inkomen boven een bepaalde grens hebben, ontvangen slechts een gedeeltelijke vergoeding (bij de betaling in geld door de gemeente) of dienen een eigen bijdrage te betalen (bij de verzorging van het vervoer door de gemeente). Omdat de gemeente van mening is dat de door de ouders betaalde eigen bijdrage aan te merken is als vergoeding voor de door haar verrichte belaste dienst, hebben zij de door de vervoersbedrijven in rekening gebrachte btw als voorbelasting in aftrek gebracht en 6% btw voldaan over de ontvangen eigen bijdrage. De inspecteur stelt echter dat geen sprake is van belaste diensten en legt een naheffingsaanslag op. Naar het oordeel van Rechtbank Arnhem is de eigen bijdrage niet aan te merken als vergoeding, nu geen uitwisseling van prestaties heeft plaatsgevonden. Derhalve heeft de gemeente geen belaste diensten verricht en bestaat geen recht op vooraftrek. De subsidiaire eis van de gemeente, dat zij recht zou hebben op een bijdrage ten laste van het BTW-compensatiefonds, wordt door de rechtbank ongegrond verklaard met verwijzing naar art. 4, lid 1, onderdeel a Wet BCF, waarin het recht op een bijdrage wordt uitgesloten indien de dienst wordt gebezigd om verstrekt, verleend of ter beschikking gesteld te worden aan een individuele derde (in casu de leerling). Zie 1.1 voor deze uitspraak.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op