5 januari 2017Gemeente heeft schoolgebouw niet tegen vergoeding geleverd

Een gemeente heeft opdracht gegeven tot de bouw van een schoolgebouw voor een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, een praktijkschool en een onderwijsinstelling voor praktijkonderwijs. In 2012 is het schoolgebouw opgeleverd. De bouwkosten bedroegen in totaal ruim € 27,9 mio. Bij de bouw zijn duurzaamheidsmaatregelen genomen die niet voor rekening van de gemeente, maar van de schoolstichting komen. Ook de meerkosten voor aluminium kozijnen en onderhoudsvrije wandafwerking komen voor rekening van de schoolstichting. Na de oplevering heeft de gemeente het gebouw geleverd aan de schoolstichting voor ruim € 1,6 mio en ruim € 500.000 btw. De schoolstichting heeft verklaard dat deze vergoeding uitsluitend voor de extra voorzieningen zijn betaald. De gemeente heeft de btw die drukt op de bouwkosten, namelijk ruim € 4,4 mio, teruggevraagd. De inspecteur heeft de teruggaaf geweigerd, omdat volgens hem geen sprake is van levering van het schoolgebouw, geen sprake is van een levering tegen vergoeding en sprake is van misbruik van recht.

Rechtbank Den Haag heeft in deze zaak geoordeeld dat de schoolstichting voor de levering van het schoolgebouw in wezen geen vergoeding heeft betaald. De betaalde vergoeding ziet namelijk op de extra voorzieningen, de duurzaamheidsmaatregelen die op verzoek van de schoolstichting zijn aangebracht. Er is daarom geen sprake van een levering van het schoolgebouw onder bezwarende titel en de gemeente kan de btw op de bouwkosten van het schoolgebouw niet in aftrek brengen.

 In juni jl. oordeelde het HvJ in de zaak Gemeente Woerden dat de gemeente bij de btw-belaste levering van twee brede scholen tegen 10% van de stichtingskosten recht had op volledige btw-aftrek. Dit lijkt in tegenstelling met de onderhavige uitspraak van de rechtbank. In deze zaak stond echter vast dat sprake was van een btw-belaste levering en dat geen sprake was van misbruik van recht. In het Gemeente Hardinxveld II-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat voor de levering van een schoolgebouw door de gemeente in wezen geen vergoeding is bedongen indien de koopschuld is omgezet in een aflossingsvrije rentedragende leenschuld, de rente jaarlijks door de gemeente wordt kwijtgescholden, de transactie niet in de jaarstukken van de school is verwerkt en bij verkoop van het schoolgebouw door de school de oorspronkelijke koopsom en het eventuele surplus aan de gemeente ten goede komt. Naar onze mening is het juist dat de rechtbank oordeelt dat voor de levering van het schoolgebouw geen vergoeding heeft bedongen. De schoolstichting heeft voor de overdracht van het ‘kale’ schoolgebouw immers niets betaald. Niettemin gaat de rechtbank er naar onze mening ten onrechte aan voorbij dat de gemeente voor de realisatie van de extra voorzieningen wel een reële vergoeding heeft bedongen. Naar onze mening had de rechtbank aan de gemeente daarom wel aftrek moeten verlenen van de btw op de kosten voor de door de schoolstichting gewenste ‘extraatjes’.

Zie 10 voor meer informatie over het recht op btw-aftrek.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op