10 november 2011Gelijk btw-behandeling kansspelen die door consument als soortgelijk worden ervaren

Het beginsel van de fiscale neutraliteit vereist dat soortgelijke prestatie voor de btw-heffing gelijk worden behandeld. Het is volgens het The Rank Group-arrest van het HvJ EU niet noodzakelijk dat een daadwerkelijke concurrentieverstoring bewezen is; de mogelijkheid daartoe is voldoende voor een schending van voornoemd beginsel. Dat kansspelen onder verschillende vergunningen en regelgeving vallen is in beginsel irrelevant. Of de kansspelen soortgelijk zijn moet worden bepaald vanuit het oogpunt van de modale consument, waarbij in het bijzonder gelet moet worden op de minima en de maxima van de inzet en de prijzen en de kansen om te winnen. Als een EU-lidstaat ten onrechte de btw-vrijstelling heeft toegepast op een soortgelijke prestatie brengt het beginsel van de fiscale neutraliteit niet mee dat ook de andere prestatie ten onrechte in de btw-vrijstelling mag delen. Voor meer informatie over de btw-vrijstelling voor kansspelen zie 8.3.3.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op