14 mei 2012Geen volledige btw-aftrek gesubsidieerd onderzoeksinstituut

Een stichting houdt zich bezig met het verrichten van fundamenteel en op toepassing gericht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van wiskunde en informatica. Zij werkt daarbij samen met bedrijven, universiteiten en technologische instellingen in binnen- en buitenland. De stichting verricht zowel onderzoek dat op eigen initiatief wordt verricht (strategisch onderzoek) als onderzoek dat tegen vergoeding voor derden wordt verricht (contractonderzoek). Het strategisch onderzoek wordt primair gefinancierd met subsidies, in het bijzonder ook van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en het contractonderzoek met de overeengekomen vergoedingen. De stichting heeft alle btw op de kosten in aftrek gebracht. Naar de mening van de inspecteur ten onrechte. Rechtbank Haarlem en Hof Amsterdam stellen de inspecteur in het gelijk omdat de stichting voor het strategische onderzoek geen btw-ondernemer is en het strategische onderzoek niet ter wille van het contractonderzoek wordt verricht. Het strategische onderzoek hangt niet zodanig samen met het btw-belaste contractonderzoek dat het als één geheel moet worden beschouwd. In cassatie laat de Hoge Raad dit oordeel van het hof in stand. De stichting heeft dus slechts recht op btw-aftrek indien en voor zover de kosten toerekenbaar zijn aan het btw-belaste contractonderzoek.

Omdat de stichting zowel economische als niet-economische activiteiten verricht moet zij de btw op de algemene kosten splitsen in een aftrekbaar en niet-aftrekbaar deel. De meest voor de hand liggende splitsing in een situatie als de onderhavige is de omzetverhouding (omzet contractonderzoek / (omzet contractonderzoek + subsidie strategisch onderzoek)). Voor meer informatie over de splitsingsregels bij economische en niet-economische activiteiten zie 10.4.3.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op