1 november 2011Geen volledige aftrek verbouwings-btw woning

Hof Den Bosch is van oordeel dat een fiscale eenheid van een dga en ‘zijn’ B.V. geen recht heeft op volledige aftrek van de btw op de verbouwingskosten van de woning. Doorslaggevend voor dit oordeel acht het hof dat van een bestemming voor belaste verhuur geen sprake was. Tevens acht het hof aannemelijk dat de woning voorafgaand aan de ingebruikneming is onttrokken aan het ondernemingsvermogen. Dit oordeel is verbazingwekkend omdat in de woning een werkkamer ter grootte van 11% is gesitueerd. Deze werkkamer is ook na ingebruikneming door de fiscale eenheid (voor ondernemingsdoeleinden) gebruikt. Van een onttrekking van de gehele woning aan het ondernemingsvermogen van de fiscale eenheid kan daarom geen sprake zijn. Bovendien laat het hof in het midden of het privégebruik van de woning door de dga aftrekgerechtigd gebruik vormt. Tegen deze uitspraak van het hof is beroep in cassatie aangetekend bij de Hoge Raad. Wij houden u van de uitkomst op de hoogte!

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op