11 september 2012Geen vervaardiging door realisatie woonappartementen in deel kantoorgebouw

Een. B.V. koopt in 2004 een kantoorgebouw. Dit kantoorgebouw wordt grondig verbouwd, waarbij op de twee bovenverdiepingen vier woonappartementen worden gerealiseerd. Drie daarvan zijn in 2007 verkocht aan dhr. D voor € 500.000 inclusief btw. Een holding koopt de appartementen in 2008 op een executieveiling van dhr. D voor € 304.000 exclusief btw. Door de holding wordt € 57.760 aan (verlegde) btw aangegeven en in aftrek gebracht. De holding levert de appartementen nog datzelfde jaar door aan particulieren. In geschil is of de appartementen op dat moment zijn aan te merken als vervaardigde onroerende goederen, zodat de holding ter zake van de leveringen btw is verschuldigd. Rechtbank Breda is van oordeel dat vanwege de functiewijziging (van kantoorfunctie naar hoofdzakelijk woonfunctie) sprake is van een vervaardigd goed waardoor de levering is belast met btw. Hof De Bosch oordeelt echter dat door de verbouwing geen ingrepen hebben plaatsgevonden die van zodanige aard zijn dat in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden. De bestaande vloeren, plafonds en muren zijn gehandhaafd, terwijl de uiterlijke wijzigingen van het pand minimaal zijn. In cassatie betoogt A-G Van Hilten dat voor de vraag of in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden te rade kan worden gegaan bij de vraag of er voor de inkomstenbelasting sprake is van een ‘radicale verbouwing’. Hierbij moet volgens de A-G uitgegaan van het gehele kantoorpand, tenzij de appartementen zijn aan te merken als (zelfstandige) bouwwerken én de appartementen zich lenen voor afzonderlijke exploitatie. De A-G meent dat de appartementen weliswaar fysiek gescheiden zijn en zelfstandig exploitabel, maar dat zij als zodanig geen bouwwerken zijn. De levering van een appartement volgt dus het regime van het totale pand. De A-G concludeert tot ongegrondverklaring van het beroep van de staatssecretaris. Voor deze conclusie en meer informatie over vervaardigen zie 7.2.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op