16 september 2015Geen verruiming btw-vrijstelling beheer pensioenfondsen

Tijdens het plenaire debat over het wetsvoorstel Wet algemeen pensioenfonds op 16 juni 2015 hebben de Kamerleden Vermeij (PvdA) en Omtzigt (CDA) aan staatssecretaris Klijnsma van SZW vragen gesteld over de btw-vrijstelling voor het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen.  Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft deze vragen beantwoord.

Het lid Vermeij heeft aangegeven het vreemd te vinden dat de pensioenuitvoerders wel btw-plichtig zijn als zij ”Defined Benefit”-regelingen uitvoeren, maar niet als zij “Defined Contribution”-regelingen uitvoeren. Zij vraagt of het onderscheid wel zo gemakkelijk te maken is. De staatssecretaris geeft aan dat dit onderscheid voortvloeit uit de jurisprudentie van het HvJ en dat hij het ook niet eenvoudiger kan maken. Als een beheerder van een pensioenfonds twijfelt over de vraag of de btw-vrijstelling van toepassing is, kan de Belastingdienst worden verzocht om hierover een standpunt in te nemen.

Ook heeft het lid Vermeij gevraagd of het klopt dat buurlanden dit heel anders doen, terwijl het lid Omtzigt heeft gevraagd of het klopt dat pensioenfondsen die bijvoorbeeld naar België zouden verhuizen, onder de daar geldende regels geen btw hoeven af te dragen over de beleggingskosten, terwijl ze dat hier wel moeten doen. Bij een bevestigend antwoord vraagt het lid Omtzigt zich af of dat handig is voor het gelijke speelveld. De staatssecretaris geeft aan dat de jurisprudentie van het HvJ geldt voor alle EU-lidstaten. Niettemin is zijn voorzichtige conclusie dat België de btw-vrijstelling ruimer lijkt toe te passen dan Nederland. De staatssecretaris ziet hierin echter geen reden om dit voorbeeld na te volgen. Naar zijn mening is de Nederlandse toepassing van de btw-vrijstelling voor het beheer van pensioenfondsen ‘EU-proof’. Het risico dat pensioenfondsen alleen vanwege de btw-vrijstelling zouden verhuizen naar België acht hij klein. Niettemin zegt de staatssecretaris toe dat hij een vinger aan de pols houdt en de Kamer zal informeren indien blijkt dat pensioenfondsen om btw-redenen willen verhuizen.

 

Voor meer informatie over de btw-vrijstelling voor het beheer van gemeenschappelijke zie