8 november 2011Geen vergrijpboete: niet voldoen integratieheffing niet aan ondernemer te wijten

Een belegger koopt in november 2006 zeven appartementen met het voornemen om die (vrijgesteld van btw-heffing) te gaan verhuren. De in rekening gebrachte btw is na overleg met de accountant teruggegeven vanwege de verschuldigde integratieheffing (19% x voortbrengingskosten excl. btw) bij ingebruikneming van de appartementen. Omdat de adviseur van de belegger de datum van oplevering niet doorgeeft aan de accountant, is geen integratieheffing voldaan in het tijdvak van ingebruikneming. Na inlichtingen van de inspecteur hieromtrent dient de belegger een positieve suppletieaangifte in en ontvangt hij hiervoor een naheffingsaanslag. De inspecteur laat het niet bij een naheffing van de integratieheffing, maar legt een vergrijpboete op van 25% (die op basis van het proportionaliteitsbeginsel verminderd wordt tot € 25.000) omdat het aan grove schuld van de belegger te wijten is dat de integratieheffing niet is voldaan. Hof Arnhem oordeelt (in navolging van Rechtbank Arnhem) anders. Naar zijn oordeel kan de belegger die een deskundige adviseur ingeschakeld heeft voor zijn fiscale zaken geen grove schuld verweten worden. De vergrijpboete wordt daarom vernietigd. Voor meer informatie over de (hoogte van de) integratieheffing zie 2.2 en 4.2 van het btw-handboek.     

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op