11 november 2011Geen teruggaaf oninbare btw bij schijntransacties

Een btw-ondernemer die ‘krediet’ verleent door aan afnemers in financiële moeilijkheden facturen met hoge bedragen te sturen zodat deze btw door de afnemers in aftrek gebracht kan worden, kan deze in rekening gebrachte btw naar het oordeel van Hof Amsterdam niet terugvragen vanwege de oninbaarheid van de vordering. De btw is namelijk niet terecht in rekening gebracht ter zake van reële diensten, maar ter zake van schijntransacties. De ten onrechte op de factuur vermelde btw is daarom verschuldigd op grond van art. 37 Wet OB en komt niet voor herziening in aanmerking omdat deze btw door de afnemers in aftrek is gebracht. Voor meer informatie over het terugvorderen van btw op oninbare vorderingen zie 4.14. De voorwaarden voor de herziening van ten onrechte gefactureerde btw zijn te vinden in 14.3.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op