14 september 2012Geen teruggaaf btw op valse facturen

Een B.V. die valse facturen uitreikt met btw, welke btw door de afnemer in aftrek is gebracht, maar waarbij de ontvanger van de factuur het in rekening gebrachte bedrag niet heeft betaald, heeft naar het oordeel van de Hoge Raad geen recht op teruggaaf van btw. Omdat geen prestatie is verricht, kan van een btw-teruggaaf als bedoeld in art. 29, lid 1 Wet OB (oninbare vordering) geen sprake zijn. De ten onrechte op de factuur vermelde btw is de B.V. op grond van art. 37 Wet OB verschuldigd. Deze zogenoemde art.-37-btw komt niet voor teruggaaf in aanmerking.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op