1 november 2012Geen teruggaaf btw oninbare huurfacturen wegens verrekening

Een ondernemer verhuurt een bedrijfspand met btw aan een aantal vennootschappen, die worden beheerst door de gemachtigde, adviseur en tevens ex-partner van de ondernemer. In 2007 heeft de ondernemer een teruggaafverzoek ingediend in verband met oninbaarheid van de huurfacturen wegens faillissement van de vennootschappen. De inspecteur heeft de btw ambtshalve teruggegeven en vervolgens een naheffingsaanslag, een vergrijpboete van 50% van de te betalen btw en een beschikking inzake heffingsrente opgelegd. De ondernemer heeft of zal de huurbedragen namelijk door middel van verrekening alsnog ontvangen en heeft daarom geen recht op teruggaaf van de door haar afgedragen btw, aldus de inspecteur. Bovendien is het volgens hem aan de opzet (primair) of grove schuld (subsidiair) van de ondernemer te wijten dat aan haar een te hoge teruggaaf is verleend, waardoor een vergrijpboete op zijn plaats is. 

Hof Den Bosch heeft in deze zaak geoordeeld dat de ondernemer niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij de betreffende huurbedragen niet alsnog heeft of zal ontvangen door middel van verrekening en de naheffingsaanslag daarom terecht is opgelegd. Het hof is echter van oordeel dat de vergrijpboete onterecht is opgelegd, nu de ondernemer geen opzet of grove schuld te verwijten is. Het hof baseert dit oordeel op de feiten dat de gemachtigde/adviseur van de ondernemer haar ex-partner is, dat haar werkervaring op een ander gebied ligt waardoor zij weinig kennis heeft van fiscale zaken, dat gemachtigde/adviseur een dominante persoonlijkheid heeft en dat zij aan een ernstige ziekte lijdt. De beschikking heffingsrente blijft in stand, omdat niet is gebleken dat deze onterecht is opgelegd.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op