18 november 2011Geen terugbetaling gecompenseerde btw stadskantoor bij toename vrijgestelde verhuur na ingebruikneming

Gemeenten zijn voor hun ‘typische’ overheidsactiviteiten geen btw-ondernemer (zie 1.5). Om te voorkomen dat gemeenten geen dan wel minder goederen of diensten (met btw) inkopen bij derden is in 2003 de Wet BCF ingevoerd. Op grond van deze wet kunnen gemeenten de btw op de kosten die toerekenbaar zijn aan deze overheidsactiviteiten in beginsel compenseren. Voor onroerende goederen wordt de gecompenseerde btw -net als bij btw-ondernemers- gedurende 9 jaren na het jaar van ingebruikneming gevolgd. In het huidige art. 8, lid 4 Uitv.Reg. BCF staat aangegeven dat herziening van de gecompenseerde btw achterwege blijft ingeval met betrekking tot het goed of het deel daarvan, waarvan het gebruik is gewijzigd btw-aftrek heeft plaatsgevonden of had kunnen plaatsvinden en deze aftrek niet kan worden herzien. Een gemeente die een stadskantoor in 2004 gebruik neemt voor overheidsactiviteiten (93%), btw-belaste ondernemersactiviteiten (6%) en vrijgestelde ondernemersactiviteiten (1%) en in 2006 en 2007 een groter gedeelte van dit kantoor gebruikt voor vrijgestelde ondernemersactiviteiten (verhuur), hoeft naar de mening van A-G Van Hilten geen (gecompenseerde) btw te herzien. De A-G adviseert de Hoge Raad het beroep van de staatssecretaris ongegrond te verklaren.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op