22 oktober 2012Geen saldering btw uit ontvangen en doorbetaalde inzetpremies en uitkoopsommen

Een ondernemer die handelt in onroerende goederen, koopt deze onroerende goederen met name op openbare veilingen. Tijdens deze veilingen werkt hij samen met andere ondernemers, teneinde de onroerende goederen tegen een zo laag mogelijke prijs te kopen. De samenstelling van deze samenwerking kan per veilig verschillen. De ondernemer ontvangt inzetpremies indien hij op een veiling het hoogste bod uitbrengt tijdens de eerste verkoopfase. Daarnaast ontvangt de ondernemer uitkoopsommen indien een onroerend goed binnen de groep van samenwerkende handelaren aan de hoogst biedende ondernemer wordt verkocht. De ondernemer is over deze ontvangen bedragen btw verschuldigd. Het komt vaak voor dat de ondernemer inzetpremies en uitkoopsommen doorbetaalt aan andere ondernemers. 

De inspecteur heeft aan de ondernemer een naheffingsaanslag opgelegd, omdat hij van mening is dat de ondernemer btw verschuldigd is ter zake van de door hem ontvangen inzetpremies en uitkoopsommen. De ondernemer bestrijdt dit en betoogt dat hij slechts btw verschuldigd is ter zake van het saldo van de door hem ontvangen en doorbetaalde inzetpremies en uitkoopsommen.

Rechtbank Arnhem heeft in deze zaak geoordeeld dat de ondernemer de bedragen die hij aan derden betaald heeft, niet in mindering mag brengen op de door hem ontvangen inzetpremies en uitkoopsommen. De totale ontvangen vergoeding vormt namelijk de maatstaf van heffing; de naheffingsaanslag is dan ook terecht opgelegd.

De ondernemer zou wel de aan hem in rekening gebrachte btw in aftrek kunnen brengen, indien hij zou beschikken over aan hem door derden uitgereikte facturen. Nu de ondernemer echter geen facturen heeft ontvangen, bestaat geen mogelijkheid tot aftrek van voorbelasting. 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op