10 januari 2013Geen recht op aftrek voorbelasting vrijgestelde muzieklessen

Een btw-ondernemer drijft sinds 2002 een muziekinstrumentenhandel. Vanaf 2005 heeft hij deze activiteiten uitgebreid met het geven van muzieklessen aan personen jonger dan 21 jaar. Met betrekking tot deze muzieklessen heeft de ondernemer, met een beroep op de btw-vrijstelling voor muziekonderwijs aan personen jonger dan 21 jaar, geen btw voldaan. De ondernemer heeft alle voorbelasting die aan hem in rekening is gebracht met betrekking tot de huur van het pand en de instrumenten in aftrek gebracht. De inspecteur van de Belastingdienst heeft de ondernemer vervolgens een naheffingsaanslag opgelegd, omdat de btw op de kosten die toe te rekenen zijn aan de muzieklessen volgens hem niet voor aftrek in aanmerking komt. De ondernemer is echter van mening dat de door hem gegeven muzieklessen niet vrijgesteld zijn, omdat hij daarmee winst heeft beoogd. Bovendien is hem via de Belastingtelefoon toegezegd dat hij alle voorbelasting in aftrek mocht brengen, aldus de ondernemer.

In eerste aanleg  is door Rechtbank Leeuwarden geoordeeld dat de naheffingsaanslag terecht door de inspecteur is opgelegd. Hof Leeuwarden bevestigt dit oordeel in hoger beroep. Hoewel in de wet is bepaald dat het niet beogen van winst als voorwaarde gesteld mag worden voor het vrijgesteld geven van muzieklessen, is van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Het geven van muzieklessen aan personen jonger dan 21 jaar is dus, met of zonder winstoogmerk, in alle gevallen vrijgesteld van btw-heffing. Het beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt evenmin, aldus het hof. De ondernemer heeft – als de Belastingdienst al gebonden zou zijn door onjuiste voorlichting – geen schade geleden door een handeling te verrichten of na te laten na de onjuiste voorlichting door de Belastingtelefoon.

Voor meer informatie over de vrijstelling voor muziekonderwijs, zie 8.2.10.6 van het btw-handboek.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op