16 november 2012Geen nultarief voor verkoop en beheer Limiteds

Een naar Engels recht opgerichte Ltd. verricht activiteiten vanaf haar bedrijfsadres in Nederland, bestaande uit de verkoop en het beheer van Limiteds en de verhuur van kantoorunits. Haar afnemers wonen vrijwel allemaal in Duitsland. In 2004 heeft de Limited op de verhuur van de units het algemene btw-tarief toegepast en op de overige prestaties, die betrekking hebben op de oprichting van de Limiteds, het nultarief. Ondanks herhaaldelijk verzoek van de zijde van de inspecteur, heeft de Limited geen bewijzen aangeleverd waaruit blijkt zij het nultarief mocht toepassen op de leveringen. Om die reden is de inspecteur van mening dat het algemene tarief van toepassing is en heeft hij een naheffingsaanslag opgelegd, waarbij hij de door de Limited niet aangegeven omzet in het jaar 2004 heeft geschat. De inspecteur heeft hierbij aangegeven dat de bewijslast is omgekeerd en verzwaard. De Limited is tegen de naheffingsaanslag in het verweer gekomen.

Rechtbank Breda heeft in deze zaak geoordeeld dat op de door de Limited verrichte diensten het algemene tarief van toepassing is, nu belanghebbende niet heeft aangetoond dat zij voldoet aan de voorwaarden voor toepassing van het nultarief. Voorts heeft de rechtbank geoordeeld dat de de bewijslast terecht is omgekeerd en verzwaard, omdat de Limited niet de gevraagde inlichtingen heeft verstrekt. De Limited heeft niet overtuigend aan kunnen tonen dat de schatting die de inspecteur heeft gemaakt van de omzet,  onjuist is. Haar stelling dat enkele van haar klanten niet in Nederland zijn gevestigd en één van haar klanten de factuur niet heeft betaald, levert niet voldoende bewijs op. Tot slot merkt de rechtbank op dat de omzetschatting van inspecteur, die de basis vormt van de naheffingsaanslag, in redelijkheid is vastgesteld, nu de inspecteur alle activiteiten van de Limited in kaart heeft gebracht. 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op