27 juli 2012Geen nultarief bij niet aangetoonde uitvoer zeiljacht

Een ondernemer kan onder voorwaarden bij de uitvoer van bepaalde goederen het nultarief toepassen. Hof Amsterdam heeft onlangs geoordeeld dat een ondernemer die een zeiljacht had verkocht aan een op de Britse Maagdeneilanden gevestigde ondernemer, het nultarief onterecht heeft toegepast.  

De ondernemer overlegde, om de uitvoer aan te tonen, (onder andere) een akte van uitklaring Benelux 21. Volgens het hof bleek hieruit echter niet dat het zeiljacht de Europese Unie had verlaten; hooguit bleek uit de verklaring dat het jacht op de Noordzee had gevaren. De ondernemer stelde desondanks het nultarief te mogen toepassen omdat het zeiljacht kwalificeerde als een zeeschip in de zin van Tabel II, post a-3. Het zeiljacht was namelijk erg sober ingericht en, aldus de ondernemer, daarom niet geschikt als pleziervaartuig. Het hof oordeelde echter dat de sobere inrichting van het zeiljacht niet relevant was, nu het jacht qua constructie bestemd was voor de beoefening van watersport.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op