20 juli 2012Geen margeregeling bij aankoop auto van (deels) aftrekgerechtigde ondernemer

Een wederverkoper heeft gebruikte auto’s aangekocht van btw-ondernemers die gedeeltelijk recht hadden op aftrek van voorbelasting. Deze btw-ondernemers hebben aan de wederverkopers geen btw in rekening gebracht. De wederverkoper is van mening dat de wederverkoop van deze auto’s onder de reikwijdte van de margeregeling valt. Het HvJ EU oordeelt echter dat de margeregeling toepassing mist. De margeregeling is slechts van toepassing indien de btw-ondernemer die de auto aan de wederverkoper heeft verkocht, in het geheel geen recht op aftrek heeft genoten. Alleen in die situatie kan immers sprake zijn van een levering aan de wederverkoper die vrijgesteld is van btw-heffing op grond van art. 136 btw-richtlijn (in Nederland geïmplementeerd in art. 11, lid 1, onderdeel r Wet OB). 

Zie 8.3.4 voor meer informatie over de btw-vrijstelling voor doorverkoop van roerende goederen die uitsluitend voor niet-aftrekgerechtigde doeleinden zijn gebruikt. Zie 11.4 voor de uitspraak van het HvJ EU en meer informatie over de margeregeling.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op