24 mei 2012Geen margeregeling bij aankoop auto van (deels) aftrekgerechtigde btw-ondernemer

In de zaak ‘Bawaria Motors’ gaat het om de vraag of de wederverkoop van gebruikte auto’s die zijn gekocht van btw-ondernemers die deels recht hadden op aftrek onder de reikwijdte van de margeregeling valt. A-G Mazák is van mening dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord. Naar zijn mening valt de wederverkoop van een gebruikte auto uitsluitend onder de margeregeling indien de btw-ondernemer die de auto aan de wederverkoper heeft verkocht in het geheel geen recht op aftrek heeft genoten. Alleen in die situatie kan immers sprake zijn van een levering aan de wederverkoper die vrijgesteld is van btw-heffing op grond van art. 136 btw-richtlijn (in Nederland geïmplementeerd in art. 11, lid 1, onderdeel r Wet OB; zie 8.3.4). Bij gedeeltelijke aftrek door de verkoper, zoals in de zaak ‘Bawaria Motors’, kan de auto niet met een btw-vrijstelling aan de wederverkoper geleverd worden en mist de margeregeling toepassing op de wederverkoop. Het HvJ EU moet nog arrest wijzen. Voor de conclusie zie 11.4.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op