18 september 2013Geen goedkeuring grensbedrag btw-vrijstelling per kantine sportvereniging

In het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2013 is opgenomen dat het grensbedrag voor fondswervende diensten door sportverenigingen wordt verhoogd van € 31.765 naar € 50.000 per jaar en de kantineregeling voor sportverenigingen wordt ingetrokken. Bij de behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer is aan de orde geweest dat het NOC*NSF met deze wijzigingen akkoord is. De staatssecretaris had toegezegd om bij NOC*NSF te informeren of dit akkoord aan de Kamer mocht worden verstrekt. De staatssecretaris heeft deze e-mail van NOC*NSF waarin zij instemt -kennelijk met instemming van NOC*NSF- als bijlage bij een brief aan de Kamer verstrekt.

In de brief aan de Tweede Kamer ontraadt de staatssecretaris de motie van kamerlid Omtzigt (CDA) dat sportverenigingen met meerdere kantines de huidige btw-vrijstelling per kantine kunnen behouden en de drempelvrijstelling wordt omgezet in een voetvrijstelling. De btw-richtlijn kent een drempelvrijstelling en staat geen voetvrijstelling toe. Daarnaast merkt de staatssecretaris op dat er geen geld is voor een goedkeuring om de grensbedragen voor de btw-vrijstelling per kantine te hanteren. Wel is de staatssecretaris bereid om een goedkeuring te treffen voor de overschrijding wegens een bijzondere eenmalige omstandigheid (jubileum bijv.) of een redelijkerwijs niet voorzienbare overschrijding.

Voor meer informatie over de btw-vrijstelling voor fondswervende activiteiten zie 8.2.14 btw-handboek. Sportverenigingen en -bonden die meer willen weten over btw & sport zijn van harte welkom op de gratis praktijkbijeenkomst. Schrijf u hier in.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op