26 april 2012Geen fiscale eenheid vanwege 50%-aandelenbelang

In Nederland gevestigde btw-ondernemer die financieel, economisch en organisatorisch verweven zijn zijn voor de btw-heffing een fiscale eenheid. Van financiële verwevenheid is sprake indien ten minste de meerderheid van de aandelen in elk van de vennootschappen -de zeggenschap daaronder begrepen- (on)middellijk in dezelfde handen is. Een B.V. (X1) waarin een man en een vrouw ieder 50% van de aandelen houden is naar het oordeel van Rechtbank Haarlem niet financieel verweven met een fiscale eenheid van een andere B.V. (X2) waarin de man en vrouw ook ieder 50% van de aandelen houden en twee 100%-dochtervennootschappen (C en D). B.V. X2, C en D exploiteren ieder een kinderdagverblijf (vrijgesteld van btw-heffing). Voor deze uitspraak en meer informatie over de fiscale eenheid voor de btw zie 1.10.

Het belang van de fiscale eenheid was in casu dat er geen btw verschuldigd zou zijn over de door B.V. X1 aan B.V. X2 doorberekende kosten aangezien deze btw voor B.V. X2 niet aftrekbaar is. Doordat de structuur niet goed is opgetuigd loopt B.V. X2 tegen een kostprijsverhoging aan van 19% over de aan haar doorberekende kosten.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op